Biblioteca Judeţeană Timiş este implicată sau colaborează în următoarele proiecte şi programe:

 

Biblioteca Judeţeană Timiş este implicată sau colaborează în următoarele proiecte şi programe:

  • CALIMERA – proiect finanţat de Uniunea Europeană ce are drept scop diseminarea fondului de patrimoniu
  • ORIZONT 2000 – proiect în colaborare cu ICI-MEC ce are drept scop crearea bibliotecii virtuale
  • CONCEPT – proiect în colaborare cu Fundaţia pentru o Societate Deschisă ce are drept scop digitizarea revistelor culturale
  • INFO-NAŢIONAL – Proiect MCC ce are drept scop crearea reţelei naţionale
  • PROBIB-2000 – Proiect ANBPR ce are drept scop eficientizarea activităţii bibliotecii
  • LIBECON – Proiect ANBPR ce are drept scop eficientizarea parametrilor bibliotecii
  • ÎMPREUNĂ – Proiect CJT ce are drept scop construirea strategiei culturale a judeţului Timiş
  • AMERICAN CORNER – Proiect al Ambasadei SUA şi BJT ce are drept scop realizarea unei biblioteci americane
  • USAID – Proiect al Ambasadei SUA, BJBrăila si BJSălaj ce are drept scop digitizarea cărtilor din bibliografia şcolară