Unde este situată Biblioteca Județeană Timiş?

Piaţa Libertăţii, nr. 3,
Timișoara, 300077,
Timiș, România

De ce documente am nevoie pentru a mă înscrie la BJTimiş?

Pentru împrumut la domiciliu:

  • act de identitate cu domiciliul stabil sau reședință (viză de flotant) în județul Timiș; pentru minori este necesar actul de identitate al unuia dintre părinţi.

Pentru consultare volume la sala de lectură:

  • este necesar doar actul de identitate, indiferent de domiciliu.
Ce presupune împrumutul interbibliotecar?

În cazul în care dumneavoastră găsiți un document pe care doriți să îl consultați la o altă bibliotecă, la care nu sunteți înscris și/sau nu aveți acces, noi vom solicita documentul în numele dumneavoastră și îl veți împrumuta de la noi, urmând să respectăm termenul de împrumut și condițiile de consultare impuse de biblioteca proprietară.

Pot avea acces la internet din Biblioteca?

Da, printre serviciile oferite de Biblioteca Județeană Timiș se regăsește și cel de acces gratuit la internet pentru utilizatorii săi.
Pentru a avea acces la Internet puteți folosi terminalele amplasate în Sala de Lectură, Secția Documentar-Periodice, Secția de Împrumut pentru Adulți și Secția pentru Copii, cât și infrastructura de acces prin WiFi [802.11b/g] disponibilă în toate locațiile de mai sus.

Pentru folosirea infrastructurii Wireless vă rugăm să vă adresați bibliotecarului pentru a solicita datele de conectare.

Care este termenul de împrumut al documentului?

Termenul legal de împrumut este de 14 zile calendaristice. Se poate prelungi cu acceptul bibliotecarului.

Ce penalizări se practică?

Conform art. 67 din legea 344/2005 şi Decizia Directorului BJTimiş nr. 16 din 22 apr. 2005 în cazul distrugerii sau pierderii doumentelor de către utilizatori se sancţionează cu recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat. 

Pot împrumuta CD-uri şi DVD-uri la domiciliu?

Documentele de tip CD/DVD cât și casetele audio și video pot fi consultate doar în sălile de lectură.

Cu toate acestea, dacă documentul face parte din Biblioteca Virtuală îl puteți regăsi prin internet [http://www.bjt.ro/bv] și îl puteți consulta de oriunde.

Pot să prelungesc termenul de împrumut prin telefon sau e-mail?

Da, puteți folosi aceste mijloace tehnice pentru a solicita prelungirea termenului de împrumut pentru documentele împrumutate.
Pentru prelungirea telefonică, este necesar să folosiți numărul de telefon al Secției/Filialei de la care ați împrumutat documentul.
Prelungirea prin e-mail este validă doar dacă ați primit confirmarea din partea bibliotecarului (tot prin e-mail). Vă rugăm să vă sigurați că aveți o rezervă de timp suficientă astfel încât, în cazul unei decizii negative, să aveți timp să returnați documentul la termen.

Cum pot găsi un anumit document?

Accesarea colecţiilor Bibliotecii Judeţene Timiş se poate realiza prin intermediul cataloagelor tradiţionale – sistematic şi alfabetic – sau a catalogului electronic.
De asemenea puteți solicita ajutorul și îndrumarea bibliotecarului pentru găsirea documentelor dorite.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@bjt.ro

sau ne puteți suna la numărul de telefon
+40 (0)256 430 746

022032051 041