Compartimentul metodic asigură asistenţa de specialitate pentru bibliotecile publice din teritoriu (1 judeteană, 1 bibliotecă municipală, 8 orăşeneşti şi 84 comunale) şi coordonează procesul de completare a colecţiilor, urmărind constituirea unor colecţii reprezentative de publicaţii care să răspundă cerinţelor de lectură şi informare ale cititorilor.

Se preocupă de pregătirea profesională a bibliotecarilor, în principal a celor nou încadraţi, prin deplasări în teritoriu sau prin organizarea periodică a unor dezbateri profesionale.

 

 

Compartimentul metodic asigură asistenţa de specialitate pentru bibliotecile publice din teritoriu (1 judeteană, 1 bibliotecă municipală, 8 orăşeneşti şi 84 comunale) şi coordonează procesul de completare a colecţiilor, urmărind constituirea unor colecţii reprezentative de publicaţii care să răspundă cerinţelor de lectură şi informare ale cititorilor.

Se preocupă de pregătirea profesională a bibliotecarilor, în principal a celor nou încadraţi, prin deplasări în teritoriu sau prin organizarea periodică a unor dezbateri profesionale.