Serviciul de dezvoltare, prelucrare şi evidenţă informatizată a colecţiilor efectuează selecţia şi achiziţia documentelor ce urmează să facă parte din fondul bibliotecii, toate operaţiile de specialitate asupra publicaţiilor şi nonpublicaţiilor, de la intrarea acestora in bibliotecă până la preluarea lor de către secţii şi filiale, care le pun apoi la dispoziţia publicului.

Serviciul de dezvoltare, prelucrare şi evidenţă informatizată a colecţiilor efectuează selecţia şi achiziţia documentelor ce urmează să facă parte din fondul bibliotecii, toate operaţiile de specialitate asupra publicaţiilor şi nonpublicaţiilor, de la intrarea acestora in bibliotecă până la preluarea lor de către secţii şi filiale, care le pun apoi la dispoziţia publicului.

Biroul de informatizare înfiinţat in 1997 are atribuţii în înregistrarea cumputerizată a documentelor nou achiziţionate, concomitent cu introducerea în sistem informatizat a celor aflate mai demult în patrimoniul instituţiei.  

Ca urmare, cea mai mare parte a colecţiei de documente aflate în patrimoniul bibliotecii poate fi regăsită de către cititori mult mai rapid, prin intermediul terminalelor aflate în spaţiul destinat cataloagelor Sălii de lectură, la Secţia de artă şi Secţia pentru copii.