Conform art. 67 din legea 344/2005 şi Decizia Directorului BJTimiş nr. 16 din 22 apr. 2005 în cazul distrugerii sau pierderii doumentelor de către utilizatori se sancţionează cu recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat. 

Conform art. 67 din legea 344/2005 şi Decizia Directorului BJTimiş nr. 16 din 22 apr. 2005 în cazul distrugerii sau pierderii doumentelor de către utilizatori se sancţionează cu recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.