Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” s-a alăturat, în calitate de bibliotecă pilot pentru România,  Bibliotecii Județene Hunedoara,  partener în proiectul FINLIT.

Consorţiul proiectului este format din 4 organizaţii din 4 ţări din Europa Centrală şi de Est – Polonia, Slovenia, Bulgaria şi România.

Proiectul FINLIT are scopul de a creşte nivelul de alfabetizare financiară în rândul adulţilor printr-o nouă abordare, folosind potenţialul imens oferit de bibliotecile publice în calitate de educatori non-formali şi instituţii de învăţare pe tot parcursul vieţii. Consorţiul proiectului este format din 4 organizaţii din 4 ţări din Europa Centrală şi de Est – Polonia, Slovenia, Bulgaria şi România. Doi dintre parteneri sunt biblioteci, iar ceilalţi doi sunt fundaţii care lucrează cu reţele de biblioteci publice la nivel naţional.

Obiectivul final al proiectului este de a pregăti bibliotecarii – grup cheie de formatori pentru adulţi în activitatea lor zilnică – pentru a putea oferi cunoștințe financiare de bază utilizatorilor adulţi. Acest grup de vârstă (55+) are nevoie de un sprijin suplimentar într-un context financiar mereu schimbător şi foarte complex, în care produsele şi serviciile financiare  devin tot mai numeroase, mai complexe şi mai riscante. O atenţie deosebită se acordă bibliotecarilor din micile oraşe şi din zonele rurale unde diferite activităţi educative şi formarea pe tot parcursul vieţii cu privire la competenţe cheie sunt atât de necesare.

Rezultatele proiectului vor fi disponibile în patru limbi europene, iar unele dintre acestea şi în limba engleză. Serviciile financiare au depăşit demult graniţele naţionale şi alfabetizarea financiară contemporană trebuie să reflecte globalizarea pieţei. Consorţiul reuneşte eforturile  unor organizaţii diferite, care se confruntă însă cu aceeași nevoie acută a populaţiei din ţările CEE.

Proiectul FINLIT sprijină de asemenea implementarea politicilor de dezvoltare specifică, educaţie şi coeziune legate de Strategia Europa 2020 şi Agenda Digitală pentru Europa. În UE a anului 2020, bibliotecilor li s-a desemnat un rol semnificativ în creşterea accesului la educaţie, formare şi incluziune socială pentru toţi cetăţenii ei. Bibliotecile moderne nu sunt numai depozite de carte, ci devin centre de informare şi comunitare care oferă utilizatorilor o varietate de servicii, lucrând în parteneriat cu ONG-uri, instituţii publice şi comerciale, şcoli etc.

https://finlit.eu/edu/