Dată fiind situația creată de
răspândirea Coronavirusului,
activitatea cu publicul, în secțiile și filialele BJT,
se suspendă până la o dată care
urmează a fi comunicată ulterior.